Barn, bolig og nærmiljø - En kvalitativ studie med bruk av bilder på Saupstad og Kolstad

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-7570-303-1
Barn i området Saupstad/Kolstad er i fokus i dette prosjektet. Foreldre og barn fra 12 familier har vært intervjuet om barnas tilværelse knyttet til bolig og nærmiljø. Barna har fått utlevert hvert sitt digitale kamera og har tatt bilder av ting og områder som de liker hjemme og i nabolaget. Intervjuene med barna har tatt utgangspunkt i bildene og i deres fortellinger om hvordan de opplever dagliglivet i bydelen de bor i. Som flere andre studier viser, opplever både voksne og barn på Saupstad/Kolstad at de trives i sin bydel og føler tilhørighet til den. Bildet som blir tegnet av bydelen er at den er et trygt sted å vokse opp, at det er lett å komme i kontakt med naboer, og at det er en berikelse at befolkningen er sammensatt av beboere med bakgrunn fra mange ulike land. Beboerne er i hovedsak fornøyd med skolen, og framhever skolen og idretten som pådrivere for at alle skal delta i aktiviteter og sosialt liv. Barna er opptatt av sine egne rom, at de har god tilgang til venner, og at de kan bevege seg trygt i hele nærmiljøet. De beskriver også lekeområder som er viktig for dem; både områder som er lagt til rette for lek, og områder som de selv har skapt om til steder å være. De voksne gir uttrykk for at de er klar over at bydelen har et dårlig rykte. Stort sett mener de at ryktet er ufortjent og kommer av ting som har skjedd før. De ønsker å kunne endre på det negative stemplet som bydelen har, og ser satsingen på Områdeløft som en mulighet for dette. Felles arenaer for de som bor i bydelen blir etterlyst, og det er et ønske at bydelen får fasiliteter som også tiltrekker seg folk utenfra slik at disse ved selvsyn kan få se at Saupstad/Kolstad er et godt sted å bo.