Bærekraftig oppgradering av boligblokker

Bidragsytere
Publiseringsår
2013

​Denne rapporten er en kunnskapsstatus for prosjektet ”Bærekraftig oppgradering av boligblokker”, arbeidspakke 2, 3, og 4, henholdsvis ”kommunale forvaltnings- og beslutningsprosesser”, ”energi” og ”universell utforming”.

Hensikten med forskningsprogrammet er å få en helhetlig tilnærming til de utfordringene som en bærekraftig oppgradering innebærer ved å se forvaltningsprosesser, miljøvennlig energibruk og universell utforming i sammenheng.