Arbeidsinnvandring - konsekvenser for det kommunale apparatet

Bidragsytere
Publiseringsår
2009
ISBN
978-82-92757-71-0
​Rapporten er skrevet på oppdrag fra Integrerings-og mangfoldsdirektoratet og gir en oversikt over hvordan det kommunale apparatet erfarer og håndterer arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene i Øst-Europa. Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2008, og har hatt som siktemål å studere hvordan kommuner møter den økte arbeidsinnvandringen, samt hvordan norskundervisningen for arbeidsinnvandrere og deres voksne familiemedlemmer tilrettelegges.