Arbeid med fiskevelferd på settefiskanlegg

Bidragsytere
  • Brit Tørud
    Prosjektdeltager
Publiseringsår
2021
ISBN
ISSN 1890-3290 | Veterinærinstituttet ©
Avdeling
Studio Apertura

Denne rapporten beskriver funn fra en kvalitativ studie av insentiver for fiskevelferd i settefiskanlegg. Dette er en del av et forskningsprosjekt finansiert av Dyrevernalliansen forskningsfond: Insentiver for fiskevelferd i settefiskproduksjon. Studien er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet og NTNU Samfunnsforskning og er gjennomført i 2020.

Vi har intervjuet 18 personer som er involvert i settefiskproduksjon i norske oppdrettsselskap. Temaene for intervjuene er insentiver for å ivareta fiskevelferden, inkludert kunnskap og organisatorisk støtte.