Ansatte med flyktning- og innvandrerbakgrunn i asylmottak - Erfaringer fra statlige mottak for asylsøkere som drives av Hero Norge

Bidragsytere
Publiseringsår
2010
ISBN
978-82-7570-226-3
​Denne rapporten indikerer at det finnes en klar holdning i Hero Norges asylmottak om at ansatte med innvandrerbakgrunn bidrar til mottaksdriften på en positiv måte. Det store flertallet ansatte mener at det er mange fordeler ved å ha ansatte med innvandrerbakgrunn. Ansatte med innvandrerbakgrunn utgjør med sine migrasjonserfaringer, språkkunnskaper og erfaringer med å bo i mottak en klar ressurs på mottakene. De bidrar med tilleggsperspektiver i faglige samtaler og de er en berikelse for arbeidsmiljøet. Når det gjelder rekrutteringsaspektet i mangfoldsarbeidet gjenstår det å oppnå en mer balansert spredning på tvers av stillinger i mottakene. Denne rapporten viser at selv om ansatte med innvandrerbakgrunn er klart underrepresenterte i sentrale stillinger på mottakene, er det flere ansatte som er usikre eller negative til hvorvidt det bør være flere ansatte med innvandrerbakgrunn i disse stillingene. Våre funn tilsier at det er svært viktig å inkludere det mestringsorienterte fokuset i mangfoldsarbeidet som gjøres på mottakene, det vil si perspektivene som vil bidra til overbevise ansatte om at utfordringene som minoritetsansatte møter i hverdagen kan mestres. Dette fokuset vil bidra til at ansatte på en mer realistisk måte ser hva slags kompetanse som må til for at en skal kunne fungere i sentrale stillinger på mottakene.