100 råd som fremmer recovery : En veiledning for psykisk helsepersonell 2. utgave

Publiseringsår
2017
ISBN
978-82-7570-493-9
Avdeling
NAPHA
Dette er en veileder for psykisk helsepersonell skrevet i den hensikt å støtte utvikling av recoveryorienterte tjenester. Den inneholder ulike ideer for å arbeide sammen med personer som opplever psykiske helseutfordringer på en recoveryorientert måte.​