Avsluttet prosjekt

Unge funksjonshemmede og arbeidsavklaring

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Periode
01.04.2011 - 31.12.2013