Avsluttet prosjekt

Sammenhengen mellom bolig og tjenester – arbeid, aktivitet for utviklingshemmete

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Periode
01.09.2012 - 31.08.2013