Avsluttet prosjekt

Risikovurderinger i petroleumsindustrien

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Petroleumstilsynet
Periode
02.01.2009 - 14.02.2011
Avdeling
Studio Apertura
Temaet for prosjektet er bruk av risikovurderinger og -analyser i petroleumsindustrien. Flere ulykkesgranskinger de siste år har vist at det er vanskelig å anvende slike analyser som planlagt. Ulike analyser gjøres ofte helt uavhengig av hverandre. Denne undersøkelsen tar sikte på å undersøke bruken av ulike former for risikoanalyser og sammenhengen mellom dem. Skjer overføring av resultater, premisser og føringer i praksis, og hvordan kan det eventuelt forbedres? Petroleumstilsynet er oppdragsgiver.