Pågående prosjekt

Rimelige boliger

Bidragsytere
Oppdragsgiver
SINTEF Byggforsk
Periode
01.12.2008 -
​Prosjektets målsetning er å fremskaffe kunnskap om ulike modeller for utvikling av et tilbud av rimelige boliger til "vanskeligstilte" på boligmarkedet. Prosjektet skal i første omgang rette søkelyset på Midt-Norge, hvor det skal gjennomføres en kartlegging av kommunenes ressurser og behov.