Avsluttet prosjekt

Rettsikkerhet for døve og hørselshemmede i straffesaker

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Nordlandsforskning
Periode
25.11.2009 - 31.10.2013
​Prosjektets målsetning er å undersøke hvordan rettssikkerheten til døve og hørselshemmede ivaretas i straffesaker. Har de den samme rettsikkerheten som hørende? Møter de særlige barrierer eller hindringer ved anmeldelse av lovbrudd? Når de frem i rettssaker og møter de særlige utfordringer som mistenkte eller tiltalte? Undersøkelsen vil fokusere på straffesaker, ulike steg i straffesakskjeden og ulike aktørgruppers rolle i sakene, som for eksempel tolkens rolle ved anmeldelse, avhør og rettssak, politiet og påtalemyndighetens rolle og vurdering av saker, samt utfall av rettsbehandling og vitners troverdighet. Prosjektet finansieres av Fritz Moens forskningsfond, og gjennomføres i samarbeid med Nordlandsforskning, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Politihøgskolen i Bodø. Partnere: Nordlandsforskning, HiST, Politihøgskolen i Bodø