Avsluttet prosjekt

Nødnett i norske kommuner

Bidragsytere
Oppdragsgiver
KS
Periode
01.06.2014 - 31.12.2014
Avdeling
Studio Apertura
En studie med formål å innbringe erfaringer fra implementeringen av Nødnett i kommunal sektor i fase 1 Innlandet. Herunder har sentrale temaer vært dokumentering av erfaringer med implementeringsprosessen hos sluttbrukere når det gjelder informasjon, opplæring, tidlige brukererfaringer og administrative forhold som for eksempel kostnader og finansiering. I tillegg til å intervjue brannvesen, kommunal helse og kommunal beredskap, har det vært intervjuer med de ansvarlige direktoratene DNK, DSB og Helsedirektoratet. Til sammen 21 intervjuer i 7 kommuner, og 3 intervjuer med de ulike direktoratene. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid medIFE (institutt for Energiteknikk).