Avsluttet prosjekt

Likeverdige offentlig helsetjenester

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Helse Midt-Norge RF
Periode
01.01.2011 - 31.12.2011
Helse Midt-Norge har de siste årene hatt fokus på kompetanseheving innenfor området likeverdige helsetjenester. Vår rolle har vært å bistå i form av fagdager og internopplæring innenfor de tre fylkene som utgjør Helse Midt-Norge: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. I 2011 ble det blant annet gjennomført 8 fagdager for AMK-sentralene i regionen.