Avsluttet prosjekt

Levekår for personer med utviklingshemming

Bidragsytere
Oppdragsgiver
NAKU
Periode
01.09.2009 - 01.01.2011
​I samarbeid med NAKU skal det gjennomføres en undersøkelse av levekårene til personer med utviklingshemming. Målsetningen er utvikling av det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for utviklingshemmede. Hovedmålgruppen er kommunalt ansatte.