Avsluttet prosjekt

Kunnskapsoppsummering om kjønnsperspektiv i forskning om funksjonshemming

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Barne, ungdoms- og familiedirektoratet
Periode
01.07.2016 - 01.12.2016
​Prosjektet er en kunnskapsoppsummering av norsk forskning etter år 2000 hvor en skal undersøke i hvilken grad og eventuelt hvordan kjønnsperspektiv har blitt integrert i forskning om personer med nedsatt funksjonsevne og om funksjonshemmende barrierer i samfunnet. Kartleggingen skal omfatte følgende områder: helse; identitet og selvbilde; barnehage, skole og utdanning; arbeid; boligsituasjon; samt vold og overgrep. Undersøkelsen vil også omfatte situasjonen for familier hvor en eller begge foreldre har nedsatt funksjonsevne, og vi vil undersøke hvordan funksjonshemming er håndtert i kjønnsforskningen.