Avsluttet prosjekt

Kommunal beredskapsplikt

Bidragsytere
  • Petter Grytten Almklov
    Prosjektdeltager
Oppdragsgiver
Stiftelsen SINTEF
Periode
30.10.2014 - 30.04.2016
Avdeling
Studio Apertura

SINTEF, NTNU og NTNU Samfunnsforskning har på oppdrag fra KS gjennomført en kartlegging av kommunenes forståelse av, og evne til, å oppfylle krav og forventninger i sivilbeskyttelsesloven, med forskrift om kommunal beredskapsplikt. Prosjektet har studert kommunenes arbeid, tilgjengelige ressurser og ressursbruk i forbindelse med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, samt lovens omfang og fortolkningsmuligheter.