Avsluttet prosjekt

Gassco - Bakenforliggende årsaker til gassutslipp

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Gassco AS
Periode
02.01.2009 - 06.08.2010
Avdeling
Studio Apertura
​Gassco: Prosjektet har som hovedmål å se nærmere på bakenforliggende årsaker til gasslekkasjer og hvilke organisatoriske styrker og svakheter to prosessanlegg har i forhold til risikoen for gasslekkasjer med eskaleringspotensial. Studien er gjennomført i samarbeid med Safetec og Preventor. Datainnsamling har basert seg på gjennomgang av synergidata for anlegget og individuelle intervjuer og gruppeintervjuer med ca. 60 ansatte. Oppdragsgiver er Gassco.​​​