Avsluttet prosjekt

Academic Network of European Disability experts

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Human European Consultancy/EU
Periode
01.01.2008 - 01.01.2011
Prosjektet er et nettverk av forskere i ulike Europeiske land som skriver statusrapporter fra eget land på ulike tema av relevans for politikken om funksjonshemming, for eksempel om arbeid, sosiale trygder, inkludering, etc. Rapportene legges ut på nettsiden til European Human Consultancy dels som landrapporter og dels synteser av overordnet (Europeisk) art. Internettside: http://www.humanconsultancy.com/network%20info%20web.pdf