Stilling ledig: Forsker i et fagfellesskap med stor faglig frihet

Vi er på jakt etter en forsker som kan involveres i pågående prosjekter om organisasjonsutvikling, offentlig regulering av bærekraftig havbruk, det grønne skiftet, vindkraftmotstand, organisering av velferdstjenestene, teknologi og samhandling i og mellom organisasjoner, avhengig av kandidatens interesser.

Studio Apertura er en avdeling ved NTNU Samfunnsforskning og et ledende organisasjonsfaglig og samfunnsvitenskapelig forskningsmiljø. Avdelingen har en solid portefølje av forskningsprosjekter med problemstillinger knyttet til organisasjonsfaget i både smal og bred forstand.

Studio Aperturas prosjekter har ofte en god balanse mellom å fokusere på anvendt forskning i konkrete organisasjoner og bedrifter, samtidig som vi har høye faglige ambisjoner og en solid forankring i akademia. Dette gjør at våre forskere får mulighet til å jobbe i tett samarbeid med det empiriske feltet, samtidig som vi bidrar til å utvikle forskningsfronten gjennom utstrakt publisering og formidling til omverden. For den enkelte forsker gir dette store muligheter for å utvikle seg faglig, og å påvirke hvilken retning forskningsaktiviteten skal ta.

Hva er vi på jakt etter?

Akkurat nå er behovet størst for forskere som kan inngå i prosjekter som omhandler samfunnssikkerhet, for eksempel innen krisehåndtering og befolkningens respons i COVID-pandemien. Vi leter imidlertid etter en kandidat med bred organisasjonsfaglig interesse og som kan involveres i pågående prosjekter om organisasjonsutvikling, offentlig regulering av bærekraftig havbruk, det grønne skiftet, vindkraftmotstand, organisering av velferdstjenestene, teknologi og samhandling i og mellom organisasjoner, avhengig av kandidatens interesser.

Avhengig av kandidatens kompetanse vil den ansatte innplasseres som forsker 3, 2, 1, eller seniorforsker.

Du kan lese mer og søke på stillingen på Finn.no her.

Søknadsfrist:
7. mars 2022.

Spørsmål om stillingen?