Skal ansette forsker i fersk forskeravdeling

NTNU Samfunnsforsknings avdeling Psykisk helsearbeid bidrar med forskning som skal støtte kommunenes arbeid for mennesker med psykiske helseutfordringer.

NTNU Samfunnsforskning vet at det er behov for mer kunnskap om hvordan psykisk helsearbeid i kommunene kan bidra til gode liv for mennesker som kjenner på utfordringer.

Forskerne i avdelingen jobber for å bli en sterk bidragsyter for anvendt forskning, med et bruker- mestrings- og folkehelseperspektiv.

Det er på denne måten vi blir relevante for den innsatsen norske kommuner legger ned.

Nå skal avdeling for Psykisk helsearbeid ansette en forsker til.

Avhengig av kompetanse vil den som ansettes plasseres som forsker 1 eller 2.

Søknadsfrist er 1. november

Avdeling for Psykisk helsearbeid ser etter en forsker som kan bidra med å utvikle og bygge opp instituttets portefølje av eksternfinansierte prosjekter innen kommunalt psykisk helsearbeid.

Avdelingen ble opprettet høsten 2021, og er forankret i instituttets strategiplan om å styrke forskningsaktivitet som støtter kommunalt psykisk helsearbeid.

Aktiviteten skal støtte Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene (Napha) sitt kjerneoppdrag på kunnskapsstøtte og tjenesteutvikling for alle landets kommuner. NAPHA er en avdeling i NTNU Samfunnsforskning.

Vi søker etter en erfaren forsker som har god kjennskap til akkvisisjon- og søknadsarbeid, og som deler ambisjonen om å styrke forskningsbidraget for utvikling av fremtidens kommunale psykisk helsearbeid.

Vi tror at i tillegg til en sterk akademisk CV, har den rette personen som tilsettes vilje og evne til å bygge og ivareta et godt samarbeid både internt og eksternt. Internt samarbeid vil omfatte deltakelse i teamarbeid i avdelingen hvor samarbeid om utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekter med eksterne oppdragsgivere og interessenter står sentralt.

Det stilles også forventninger om å bidra til utvikling av samarbeid med forskere i andre avdelinger og mot Napha.

Søknadsfrist:
1. november

Du kan lese mer om stillingen og søke her.

Eller ta kontakt med forskningssjef Marit Helene Hem (kontaktinformasjon under) for mer informasjon.

Forskningssjef Psykisk helsearbeid