SØFs Marianne Haraldsvik har levert rapport om kommunenes inntektssystem

Mandag denne uka fikk kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik overlevert den ferske rapporten om kommunenes inntektssystem. Inntektssystemutvalget har vært ledet av Senter for økonomisk forsknings (SØF) og NTNU Samfunnsforsknings Marianne Haraldsvik. Som forventet har den skapt debatt.

Onsdag er Haraldsvik tilbake i Trondheim etter noen hektiske dager i Oslo.

- Det er uvant å stå i front for et så stort og viktig arbeid, med sak i Dagsrevyen og mye medieoppmerksomhet. Spesielt for en som er mest glad i å sitte på kontoret og jobbe, sier Marianne Haraldsvik.

Som tidligere har det blitt reaksjoner. Det ble det da SØF-kollega Lars-Erik Borge ledet arbeidet for 15 år siden, da som NTNU-representant, og det ble det også gangen før der igjen - da med Jørn Rattsø i lederstolen.

- Dersom noen får mer, får andre mindre

Målet med inntektssystemet er å utjevne forskjeller i inntekt mellom kommuner, og kompensere for forskjeller i utgiftsbehov mellom kommuner.

Det omfordeles skatteinntekter fra inntektsrike kommuner til inntektssvake kommuner, og forskjeller i utgifter utjevnes gjennom utgiftsutjevningen ved at kommuner med høyt beregnet utgiftsbehov blir kompensert for dette.

- Siden det er en gitt ramme som omfordeles, så betyr det at dersom noen får mer, innebærer det at andre får mindre. Det skaper nødvendigvis debatt. Alle vil som oftest ha mer, men ingen vil ha mindre. Det er vanskelig å tilfredsstille alle, men vi mener det er en del ting som må til for at kommunene skal settes i stand til å tilby likeverdige tjenester til sine innbyggere. Derfor anbefaler vi flere endringer som i sum kan bidra til dette, sier Marianne Haraldsvik.

Har jobbet i 2,5 år

Inntektssystemutvalget ble utnevnt av Regjeringen Solberg i mai i 2020.

Det har bestått av ti medlemmer, med forsker Marianne Haraldsvik i Senter for økonomisk forskning som leder.

Her er noe av det utvalget skriver i rapporten:

  • Utvalget mener dagens inntektssystem i hovedsak fungerer godt. Det er imidlertid flere år siden forrige helhetlige revisjon av inntektssystemet, og systemet bør gjennomgås med jevne mellomrom
  • Utvalget mener at skatteinntekter fortsatt bør utgjøre en betydelig del av kommunenes inntekter, men at det bør gjøres noen endringer i skatteelementene for å oppnå en jevnere fordeling og et mer stabilt skattegrunnlag
  • Utvalget mener at det fortsatt bør være full utjevning av ufrivillige kostnadsforskjeller mellom kommunene
  • Utvalget mener at det fortsatt er behov for noen regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet, men at omfanget av slike tilskudd bør begrenses, og i større grad målrettes mot kommuner med særskilte utfordringer
  • Utvalget legger vekt på at mest mulig av rammetilskuddet bør fordeles etter de faste kriteriene i inntektssystemet, og foreslår derfor en reduksjon i skjønnstilskuddet og saker som gis med særskilt fordeling

Du kan lese en egen pressemelding fra utvalget med de viktigste funnene om kommunenes inntektsgrunnlag her.

Mulige endringer til våren
Nå skal Inntektssystemutvalgets rapport ut på høring i kommunene. Statsråd Gjelsvik sa under mandagens (29. august 2022) overlevering at eventuelle endringer kan komme i regjeringens nye kommuneproposisjon til våren. Marianne Haraldsvik og hennes ni utvalgsmedlemmer er uansett ferdig med sin jobb.

De faglig funderte rådene er gitt, med SØFs og NTNU Samfunnsforsknings Marianne Haraldsvik som utvalgsleder. Nå er det politikernes tur.

- En del av forslagene våre innebærer en reversering av politikk dagens regjering innførte da de kom til makta for ett år siden. Så det blir spennende å se hva de lander på, sier Marianne Haraldsvik.

Kollega av Marianne Haraldsvik, SØFs Ole Henning Nyhus, sitter for øvrig i utvalget som skal se på inntektssystemet for fylkeskommunene, som du kan lese mer om her.

Utvalgsleder og forsker II i Senter for økonomisk forskning (SØF)