- Dette er en anerkjennelse for hele Senter for økonomisk forskning (SØF)

Samfunnsøkonom og seniorforsker Ole Henning Nyhus er av regjeringen plukket ut til et nytt ekspertutvalg som skal vurdere inntektssystemet for fylkeskommunene i Norge.

Formålet med utvalget er å sikre at inntektssystemet fortsatt er treffsikkert ved de mange endringene i fylkesinndelingen.

- Alle skal ha tilgang på gode tjenester, uavhengig av hvor de bor. Inntektssystemet er viktig for å gjøre dette mulig, siden det utjevner forskjeller mellom fylkeskommunene, sier Bjørn Arild Gram, kommunal- og distriktsminister (Sp) på vegne av regjeringen i en pressemelding.

Utvalget består av åtte personer, fire forskere og fire representanter fra fylkeskommunene, valgt ut fra Vadsø i nord til Midt-Telemark i sør. En av dem er seniorforsker ved Senter for økonomisk forskning (SØF) og NTNU Samfunnsforskning Ole Henning Nyhus.

- Det er først og fremst en anerkjennelse til SØF-miljøet. Vi har gjennomført forskning og utredninger knyttet til offentlig sektor og særlig kommunenes inntektssystem gjennom mange år, sier Ole Henning Nyhus.

- Det er først og fremst en anerkjennelse til SØF-miljøet. Vi har gjennomført forskning og utredninger knyttet til offentlig sektor og særlig kommunenes inntektssystem gjennom mange år.

Ole Henning Nyhus

Han ser frem til å kunne bidra til direkte med forslag til hvordan offentlig politikk kan utformes.

Nyhus tror spesielt hans mange prosjekt knyttet til utdanningsfeltet er et godt argument for at nettopp han er blitt spurt.

- Jeg har blant annet jobbet med inntektsmodeller for de videregående skolene. De videregående skolene er den klart største enkeltsektoren fylkene har ansvar for, sier Nyhus.

Ekspertutvalget skal ledes av Trond Erik Lunder, seniorforsker ved Telemarksforsking.

Utvalget skal gjøre en helhetlig vurdering av inntektssystemet for fylkeskommunene, og levere en rapport med forslag til endringer innen 1. desember 2022.

Du kan lese mer om utvalget i regjeringens egen pressemelding her.


Utvalgsmedlemmer

  • Trond Erik Lunder, seniorforsker, Telemarksforsking (Midt-Telemark)
  • Ole Henning Nyhus, seniorforsker, Senter for økonomisk forskning / NTNU Samfunnsforskning (Trondheim)
  • Silvia Johanne Olsen, avdelingsleder, Transportøkonomisk institutt (Oslo)
  • Knut Moum, pensjonist (Oslo)
  • Gunn Randi Seime, assisterende fylkeskommunedirektør, Møre og Romsdal fylkeskommune (Vestnes)
  • Grethe Hjelle, økonomidirektør, Viken fylkeskommune (Rælingen)
  • Sveinung Salater, seksjonsleder økonomi, Trøndelag fylkeskommune (Trondheim)
  • Ole Stian Søyseth, økonomisjef Finnmark, Troms og Finnmark fylkeskommune (Vadsø)

Utvalgsmedlem