Skal diskutere krig i Europa, beredskap og energisituasjonen

Statsviter og sikkerhetsforsker Susanne Therese Hansen deltar torsdag 1. desember i samtale med statsminister Jonas Gahr Støre, på Dragvoll. Tema: Krig i Europa og beredskapssituasjonen i Norge.

Det er NTNU og studentforeningen Leviathan som arrangerer forelesning med Støre og en panelsamtale rett etterpå, hvor studenter, ansatte og andre interesserte er velkommen.

«Det er krig i Europa. I Norge har Forsvaret økt beredskapen. Samtidig har energisituasjonen ført til at mat- og strømpriser stiger, og lille Norge er blitt satt på europakartet som storleverandør av gass og olje. Få av oss har opplevd en lignende situasjon etter 77 år med fred her til lands. Hvor engstelige har vi egentlig grunn til å være? Og hvilke veier er det mulig å se for seg ut av krisen?», skriver arrangøren i beskrivelsen av arrangementet.

Du kan lese mer på Facebook-siden her.

Statsminister Jonas Gahr Støre skal først holde en forelesning om temaet omtalt over, før han deltar i panelsamtale, blant annet med Susanne Therese Hansen.

Susanne Therese Hansen er statsviter og forsker 2 ved Studio Apertura. Hun har en doktorgrad i statsvitenskap fra 2016.

Hun er bredt interessert i organisasjoner, implementering av normer og regler, politiske legitimeringsstrategier, risikovurdering og sikkerhet. Hennes arbeid har i en årrekke ligget innenfor internasjonal politikk, men med betydelig interesse for dynamikker mellom ulike politikk- og samfunnsnivå. Eksempelvis er hun interessert i spørsmål om hvordan mellomstatlige avtaler eller eksterne trusler påvirker norske virksomheter.

Professor Jo Jakobsen ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU og visepresident Lars Ingar Tutturen i studentfestivalen ISFiT deltar også i panelsamtalen. Trønderdebatt-redaktør Snorre Valen leder samtalen.

Sted: Dragvoll, D10

Når: 1. desember kl. 20.

Paneldeltaker