NTNU Samfunnsforsknings avdeling Mangfold og inkludering er på jakt etter tre nye forskere

Avdelingen Mangfold og inkludering har i det siste fått mange nye prosjekter og søker derfor etter flere forskere. Prosjektene handler primært om velferdspolitiske tema og hvordan velferdspolitikken påvirker hverdagslivet til utsatte grupper.

Avdelingen er et ledende forskningsmiljø innen forskning på innvandring og integrering, barnevern, oppvekst og utdanning, og funksjonshemming. Mange prosjekter handler om tema der ulike sosiale utfordringer og velferdsområder møtes, og hvordan det er å vokse opp i dagens samfunn.

NTNU Samfunnsforsknings Mangfold og inkludering er et tverrfaglig miljø der forskerne har bakgrunn fra blant annet sosiologi, psykologi, sosialt arbeid, pedagogikk og sosialantropologi.

I prosjektene vektlegger vi høy faglig kvalitet og relevans for utvikling av velferdstjenestene. Vi vektlegger nærhet til feltene vi forsker på, samtidig som vi er med på å utvikle forskningsfronten. Den enkelte forsker har gode muligheter for å utvikle seg faglig, utvikle egne prosjektideer og påvirke retningen forskningsaktiviteten skal ta. Hos oss arbeider vi sjelden alene, og både søknadsprosesser og prosjektarbeid foregår i tett samarbeidet med andre forskere - på og utenfor avdelingen, nasjonalt og internasjonalt.

I flere prosjekter samarbeider vi også tett med praksisfeltet.

Vi ser etter:

  • Forskere som ønsker å jobbe i et faglig og sosialt fellesskap med stor faglig frihet og selvstendighet, og et godt og inkluderende arbeidsmiljø

  • Erfarne forskere og nyutdannete

  • Forskere med erfaring innen inkludering i skolen (spesialpedagogikk og ulikhet

  • Forskere med erfaring innen funksjonshemmingsforskning, barnevern og inkludering av innvandrere i det norske samfunnet

Arbeidsspråket er norsk og i noen tilfeller også engelsk.

Avhengig av kompetanse vil den som ansettes innplasseres som forsker 1, 2 eller 3.


Du kan lese mer og søke på stillingene via stillingsannonsen på Finn.no.

Sammen med søknaden ønsker vi at du legger ved følgende dokumenter og informasjon:

  • CV, inkludert liste over eventuelle publikasjoner og prosjekter. Kommenter kort dine arbeider i eget dokument (maks 2 sider totalt).

  • Inntil 5 relevante vitenskapelige arbeider legges ved søknaden.

Har du spørsmål om stillingene, kan du ta kontakt med forskningssjef Joakim Caspersen.

Kontaktperson / forskningssjef Mangfold og inkludering