Vi skal ansette forsker i samfunnsøkonomi

Forskeren vi ansetter skal jobbe med utredning og forskning innenfor økonomiske fagområder. Vår nye kollega skal også bidra med å utvikle avdelingen SØF (Senter for økonomisk forskning) innenfor offentlig økonomi, kommunaløkonomi, utdanningsøkonomi, arbeidsmarkedsøkonomi og konjunkturanalyse.

Avhengig av kandidatens kompetanse vil den ansatte innplasseres som forsker 3, 2 eller 1 eller seniorforsker og stilingen vil knyttes til pågående prosjekter på avdelingen.

Til stillingen som forsker forventes det å delta aktivt i arbeid med innhenting og gjennomføring av avdelingens prosjekter. Du vil bli del av en avdeling med høy kompetanse og inngå i et tverrfaglig miljø ved instituttet.

Vi ser etter en forsker som ønsker å jobbe i et faglig og sosialt fellesskap med stor faglig frihet og selvstendighet, og et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

SØF, Senter for økonomisk forskning, er en avdeling ved NTNU Samfunnsforskning som har til oppgave å utføre eksternfinansiert forskning og utredning innenfor økonomiske fagområder. Avdelingen har et tett samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU, og har mange ulike oppdragsgivere som departementer, direktorater, KS, kommuner/fylkeskommuner og Norges Bank.

Avdelingen utfører også bidragsprosjekter finansiert via Norges forskningsråd.

Kontor i Rustbygget i Klæbuveien

Det er NTNU Samfunnsforsknings mål at vi skal være en ansvarsfull og attraktiv arbeidsgiver. Vi skal sørge for å ha et inkluderende og ikke-diskriminerende arbeidsmiljø som er godt og trygt, og som henter frem det beste hos den enkelte uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og alder.

Arbeidet med likestilling og mangfold skal ikke bare omhandle fravær av diskriminering, men representere gode holdninger i organisasjonen som skal kjennetegnes ved respekt og forståelse for ulikhet.

Vi ønsker at kvalifiserte kandidater skal søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

SØF (Senter for økonomisk forskning) har kontorer i Rustbygget (bildet) i Klæbuveien, mens administrasjonen i NTNU Samfunnsforskning holder til i eget bygg på Dragvoll.

Ønsker du å vite mer om stillingen? Les fullstendig utlysningstekst og søk via Jobbnorge her.

Der står det også mer om kvalifikasjonskrav, hvilke personlige egenskaper vi ser etter og hva vi kan tilby.Har du ytterligere spørsmål?
Ta kontakt med forskningssjef Lars-Erik Borge.

Søknadsfrist:
13. mars.

Forskningssjef og kontaktperson