NTNU Samfunnsforskning og IMDi inviterer til rapportlansering om minoritetsspråklige og bruk av tolk

Hvilke erfaringer har minoritetsspråklige med bruk av tolk i møter med det offentlige?

NTNU Samfunnsforskning og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet inviterer til lansering av rapporten «Minoritetsspråkliges erfaringer med tolking i møter med det offentlige» onsdag 26. april på DIGS.

Rapporten er basert på et større forskningsprosjekt om minoritetsspråkliges erfaringer med tolkede samtaler. Her er tolketemaet studert på tvers av språklig bakgrunn som tegnspråk, samisk og nyere minoritetsspråk. På lanseringen blir det rapportoverrekkelse og presentasjon av hovedfunn, og det blir en «sofasamtale» med forskere, medforskere, brukere og representanter fra Tolkeavdelingen i IMDi.

Blant annet medvirker Gudrun Eriksen Lindi, Sonia Ahmadi, Rannveig Frøseth Sinkaberg, Odd Morten Mjøen, Hanne Løfsnes, Ena Pinjo og Berit Berg.

Patrick Kermit er konferansier, og det blir musikalsk innslag av Jovan Pavlovic.

Arrangementet strømmes. Du kan se direkte eller i opptak her.

Rapportlanseringen finner sted på DIGS i Krambugata 2. Du kan lese mer om arrangementet her.

Rapporten «Minoritetsspråkliges erfaringer med tolking i møter med det offentlige» kan lastes ned her.

Kontaktperson for arrangement og rapport