NTNU Samfunnsforskning arrangerer webinar om ny rammeplan for SFO

Vi arrangerer webinar om den første av tre delrapporter om implementeringen av den nye nasjonale rammeplanen for SFO 15. juni kl. 13.00.

For å delta i webinaret: Gå til lenke, og bruk kodene under:

https://us06web.zoom.us/j/88680158574...

Meeting ID: 886 8015 8574

Passcode: 485706

Nasjonal rammeplan for SFO ble innført i august 2021. Høsten 2021 fikk NTNU Samfunnsforskning, i samarbeid med NIFU og Stockholms Universitet, i oppdrag å gjennomføre en evaluering av implementering av rammeplanen. Evalueringen skal gi svar på hvilke endringer som skjer i SFO som følge av ny rammeplan.Forskerne skal undersøke hvordan ny rammeplan for SFO iverksettes i praksis, blant annet hvordan den nye rammeplanen fortolkes, operasjonaliseres, og erfares av aktører på ulike nivåer i sektoren, regionalt og lokalt.

NTNU Samfunnsforsking, NIFU og Stockholms universitet presenterer i dette webinaret første delrapport i evalueringen av innføringen av ny rammeplan i SFO. Rapporten er basert på en spørreskjemaundersøkelse blant ansatte og ledere gjennomført vinteren 2022.

Rapporten vil kommenteres av inviterte deltagere (oppdateres fortløpende):

May-Britt Sundal
, nasjonal leder av yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet

Marie Skinstad-Jansen
, FUG, Foreldreutvalget for grunnskolen

Veronica Stenønes Rye
, Skolelederforbundet og avdelingsleder SFO og HMS-koordinator på Gausel skole i Stavanger

Prosjektleder og forskningssjef