INTERSECT søker stipendiat innen samfunnsfag

Vi søker etter en doktorgradsstipendiat til INTERSECT-prosjektet. INTERSECT er et fireårig prosjekt om sikkerhetsarbeidet rundt energiinfrastruktur i og fra Norge.

INTERSECT skal ansette en doktorgradsstipendiat i samfunnsfag, med særlig vekt på samfunnsfaglig sikkerhet. Stipendiaten som tilsettes må ha en fullført mastergrad innenfor samfunnsfaglige fag, humaniora, juridiske fag eller risiko- og sikkerhetsfag, eventuelt andre relevante fagfelt.

Bakteppet for INTERSECT er målrettede anslag mot petroleumsinfrastruktur, hvor Nord Stream-eksplosjonene utgjør et konkret eksempel. Slike hendelser har satt sikkerheten til energiinfrastruktur høyt på prioriteringslista til internasjonale institusjoner, statlige myndigheter og energiselskaper.

INTERSECT har som formål å utforske hvordan aktører rundt energi- og petroleumsinfrastruktur samarbeider, og kan samarbeide, om energiinfrastrukturers sikkerhet (sikkerhet her forstått som «security», eller sikring). Samarbeidet krever koordinering på tvers av ulike politikknivå og sektorer, inkludert NATO, EU, norske statlige organisasjoner, tilsynsmyndigheter og petroleumsselskaper. Slikt tverrsektorielt sikkerhetsarbeid kan være krevende, fordi mange ulike aktører, interesser og organisasjonskulturer er involvert.

Samarbeid og nettverk

Som stipendiat på INTERSECT får man mulighet til å bli del av en dynamisk forskningsgruppe, og et prosjekt med stort nettverk. I tillegg til NTNU Samfunnsforskning AS (som er prosjekteier), er Universitetet i Stavanger, SINTEF Digital, Gassco, Vår Energi og Equinor partnere i prosjektet.

Stipendiaten som tilsettes blir en av flere i prosjektet; det er tidligere ansatt to stipendiater ved Universitetet i Stavanger. Stillingen som nå utlyses har arbeidssted ved NTNU Samfunnsforskning AS i Trondheim, der prosjektlederen for INTERSECT også jobber.

Mange tema å velge i

Fordi INTERSECT er et stort og komplekst prosjekt, er det også mange ulike vinklinger og tema som er mulige å velge for doktorgradsprosjektet som nå skal i gang. I utlysningen nevnes for eksempel årsaker og konsekvenser av sikkerhetiseringsprosesser, utfordringer og muligheter ved sikring av maritim infrastruktur, problemstillinger knyttet til sikkerhetskultur, og problemstillinger knyttet til tverrsektorielt samarbeid og samhandling som eksempler på temaområder søkere kan spisse seg inn mot.

Du kan lese hele utlysningen og søke på stillingen via Jobbnorge.no. Søknadsfristen er 12. august.