- Jeg setter stor pris på å bli satset på så fort

Nå har Ida Utmo rekruttert og lært opp en gjeng sommervikarer i NTNU Samfunnsforsknings store internasjonale prosjekt som har som mål å kartlegge unge menneskers demokratiforståelse.

- Dette viser at det å jobbe hos oss innebærer å få prøvd seg på mye forskjellig og at du får mye ansvar, sier Joakim Caspersen.

Han er NTNU Samfunnsforsknings prosjektleder for den internasjonale ICCS-studien (International Civic and Citizenship Education Study). I Norge gjennomføres ICCS ved 200 skoler på 9. trinn. I tillegg deltar et utvalg lærere, samt skoleleder på hver deltakende skole.

Institutt for lærerutdanning ved NTNU og NTNU Samfunnsforskning er nasjonal forskningskoordinator.

Det innebærer at NTNU Samfunnsforskning i samarbeid med NTNU er ansvarlig for gjennomføringen av studien på skoler i Norge og for analysen av nasjonale data.

- Elsker å snakke med folk

For å få til denne analysen av de store dataene, må prosjektet ha hjelp av flere studenter, mange av dem lærerstudenter. Siden svarene er gitt skriftlig på papir, må de også tolkes og kodes manuelt.

- Når vi gjør det sånn blir det en liten ekstraforskning i forskningen her, sier Ida Utmo.

- Svarer ungdommene annerledes om de må bruke penn og papir enn om de hadde svart digitalt? Det er selvsagt forskjell på ungdommene som har svart, men de aller fleste er veldig digitale. Nå kan vi også finne ut om vi bør fortsette med papir eller om vi skal bli helt digitale etter hvert, sier Utmo.

Det er hun - i samarbeid med Ingrid Holmedahl Hermstad, som også er ganske fersk ansatt i NTNU Samfunnsforskning - som har hatt ansvaret for rekrutteringen av studentene. Og ikke minst opplæringen.

- Jeg elsker jo å snakke med folk. Og får energi av det. sier Utmo, som er utdannet lektor med en mastergrad i statsvitenskap.

Studenter på jobb som kodere i sommer, fra venstre: Malin Wevang, Anna Haugan, Niklas Størseth (nederste rad), Mathias Heggem, Randine Grini, Øyvind Holm, Johan Hjelseth Storstad, Sverre Narum, prosjektleder Oddveig Storstad i NTNU og Ida Utmo helt til høyre.


Sommervikar i fjor, drivkraft i år
At hun nå nylig har rykket opp fra forskningsassistent til forsker 3, var egentlig ikke helt planlagt, men hun liker forskerrollen godt så langt.

Så sent som i mai 2021 var Ida Utmo deltidsansatt i NTNU Samfunnsforskning, da hun jobbet i instituttet samtidig som hun fullførte mastergraden.

Denne sommeren er hun viktig drivkraft i prosjektet som har som hovedmål å gi et bilde av unge menneskers demokratiske beredskap og vilje til å delta i samfunnet som engasjerte medborgere.

- Jeg setter stor pris på å bli satset på så fort. Dette er en veldig bra arbeidsplass, sier Ida Utmo.

Lærerstudent Sverre Narum (se fellesbildet) er en av de unge sommervikarene som bidrar til at analysen av svarene. Han starter på sitt fjerde år ved grunnskolelærerutdanningen på Kalvskinnet til høsten.

Han mener engasjementet er svært relevant for hans videre studie- og yrkeskarriere.

- Jeg skal ta en mastergrad i samfunnsfag og da er dette prosjektet veldig passende. Her får jeg et unikt innsyn i hvordan norske skoleelever legger i begreper som demokrati og medborgerskap. Det er lærerikt, sier han.

Vi lagde podkast i 2020

Internasjonalt står IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) bak studien. IEA er et internasjonalt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i ulike land, utdanningsmyndigheter og enkeltstående forskere. Studiene de gjennomfører gir land pålitelige og sammenlignbare data til bruk for policyutvikling innenfor flere felt.

Du kan lese mer om ICCS-prosjektet på oppdragsgiver Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Tidlig på høsten 2020 lagde NTNU Samfunnsforskning også en utgave av Forskerpodden om studien, da den akkurat var i gang.

Hvorfor ønsker vi å finne ut av norske ungdommer kan om demokrati og medborgerskap?

Og hvordan ligger Norge an sammenlignet med resten av verden?

Hør episoden med Oddveig Storstad (NTNU) og Joakim Caspersen (NTNU Samfunnsforskning) i videovinduet nederst i saken.

Prosjektleder