Vi trenger lærere til undersøkelse

Lærere i et utvalg norske skoler får invitasjon til å delta i spørreundersøkelsen. Undersøkelsen er sendt til skoleledelsen, som videresender til sine lærere. Det er OsloMet i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning som leder forskningsprosjektet.

Hensikten med forskningsprosjektet «RE-POSE» er å utvikle ny kunnskap om bruk av forskning i utdanningsfeltet.

Hvilken rolle spiller forskning i kombinasjon med andre kunnskapskilder? Hvordan kan lærerutdanninger og skoler ta i bruk forskning på en hensiktsmessig måte? Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Professor Jens-Christian Smeby, Senter for profesjonsstudier ved OsloMet og forskningssjef Joakim Caspersen, NTNU Samfunnsforskning er ansvarlige for spørreundersøkelsen. Professor Sølvi Mausethagen ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet er leder for RE-POSE prosjektet.

For mer informasjon om prosjektet, les mer på OsloMets nettsider her.

Du kan lese mer om spørreundersøkelsen og svare på spørsmålene her: nettskjema.no/a/226499

Prosjektdeltaker og forskningssjef