Webinar om konsekvensene av koronatiden og om taushetsplikt og samtykke

«Hva er konsekvensene av koronatiden?» arrangeres tirsdag 6. desember. Én måned senere, 6. januar, handler det om taushetsplikt og samtykke.

Det er Gemini-senteret Oppink som arrangerer de to webinarene.

Deltakerne i senteret kommer fra NTNU Samfunnsforskning, NTNU og Sintef.

Ved NTNU Samfunnsforskning er det avdeling Mangfold og inkludering som deltar. Avdelingen har skole, utdanning og inkludering som et av sine hovedområder, i tillegg til omfattende forskning på barnevern og minoritetsperspektiver.


Ved NTNU er det ved Fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning (ILU), Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL), Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) og Institutt for sosialt arbeid (ISA) som deltar. Ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap deltar Institutt for psykisk helse (IPH).

Ved Sintef Digital deltar avdeling Teknologiledelse og avdeling Helse, som blant annet har kompetanse innen teknologistøttet læring, samarbeid mellom yrkesfag og næringsliv, menneskesentrerte designprosesser og folkehelse.

Trondheim kommune og Dronning Mauds Minne Høgskole er knyttet til senteret som partnere.

Du kan lese mer om senteret her.

Webinar 6. desember

«Hva er konsekvensene av koronatiden?» arrangeres tirsdag 6. desember kl. 10.00-11.30.

Facebook-lenke til arrangementet: https://www.facebook.com/event...

Foreløpig program:


1 Hvordan har pandemien påvirket skolemiljøet på barneskoler i Norge, Spania og Polen? (funn fra EU-prosjektet BOOST v/SINTEF)

2 Kriseledelse i skolesektoren: vertikal og horisontal balansering mellom opplæringsloven og smittevernloven? (Ingrid Hermstad og Stian Antonsen, NTNU Samfunnsforskning)

3 Ulikhet i oppvekst under pandemien (Håkon Leiulfsrud, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU)

4 Elevers positive og negative erfaringer med koronapandemien og konsekvenser for skolehverdagen i videregående skole (NTNU Samfunnsforskning)

Webinar 6. januar

Forskerne i Tett på-prosjektet og Geminisenteret OppInk arrangerer seminar om taushetsplikt og samtykke fredag 6. januar kl. 9.00-10.30.

Webinaret er åpent for deltakere fra både prosjektkommunene i Tett på-prosjektet (Aurskog-Høland, Trondheim og Steinkjer), men er også åpent for andre interesserte.

Innleder er Øyvind Kvello.

Påmelding til webinaret: https://nettskjema.no/a/296929

Zoom-lenke til webinaret: https://us06web.zoom.us/j/83898048839

NTNU Samfunnsforsknings deltakere på webinarene