Ny rapport: Havbruk kan bli en viktig norsk industri om den drives bærekraftig

I en fersk rapport fra blant andre Sintef, oss i NTNU Samfunnsforskning og NTNU pekes det på at havbruk til havs kan bli viktig for norsk industri, om vi utvikler kunnskap for hvordan det kan drives bærekraftig og på biologiens premisser.

«Mot 2050 kan havbruk til havs gi en årlig verdiskaping i størrelsesorden hundre milliarder kroner, med mange titalls tusen sysselsatte i verdikjeden og ringvirkningsnæringer som omfatter både distrikter og byer i Norge.

Havbruk til havs vil bygge på norsk spisskompetanse fra maritim industri, offshore olje og gass og tradisjonelt havbruk og ventes å føre til en ny verdensledende leverandørnæring som vil kunne betjene mange havregioner, samtidig som man tetter noe av gapet som følge av redusert aktivitet innen olje og gass», skriver Sintef i en pressemelding om rapporten.

Du kan lese hele pressemeldingen fra Sintef her.

Der ligger også hele rapporten.

Vi i NTNU Samfunnsforskning, ved Studio Aperturas Marit Schei Olsen og Tonje Osmundsen, har vært medforfattere på rapporten.

Rapporten, som heter «Forskning og utvikling for realisering av Havbruk til havs», og er ment som innspill til strategiske prioriteringer mot 2040.

Hos Sintef er det forskningssjef Hans V. Bjelland og tidligere NTNU Samfunnsforskning-ansatt Kristine Størkersen som har arbeidet med rapporten, som nå foreligger i en første versjon.

Medforfattere