10-12-åringene blir raskere ungdom enn før. Hva er det som skjer på mellomtrinnet?

NTNU Samfunnsforsknings ferskeste analyse av Elevundersøkelsen bekrefter tendensen fra og med 2016: Elever på mellomtrinnet scorer dårligere på de fleste læringsmiljøindikatorene i skolen, som trivsel, motivasjon og mobbing.

NTNU Samfunnsforsknings skoleforskere har analysert Elevundersøkelsen siden skoleåret 2010/2011. Og alltid har Christian Wendelborg vært prosjektleder.

Den nyeste rapporten, som kan leses her og nederst i denne saken, analyserer resultatene fra undersøkelsen i skoleåret 2020/21, med spesielt vekt på mobbing og arbeidsro i skolen.

Den bekrefter tendensen Wendelborg og kollegene har sett siden 2016: Elever på mellomtrinnet scorer dårligere på å de fleste læringsmiljøindikatorene i skolen, som trivsel, motivasjon og mobbing.

Hypotese: Yngre elever blir tidligere eksponert for ytre press

I ukens utgave av NTNU Samfunnsforsknings podkast Forskerpodden, setter Wendelborg ord på denne utviklingen, samtidig som han prøver å presentere noen hypoteser på hvorfor det er blitt sånn.

- Det er viktig å påpeke at norske elever i all hovedsak trives på skolen. De har det bra og opplever mestring, så er det likevel noe som skjer på mellomtrinnet som kan tyde på en potensielt skummel utvikling, sier han til programleder Vegard Y. Smevoll.

- Elever på mellomtrinnet har tradisjonelt trivdes best på skolen. Og grafene har vært helt flate frem til 2016, men nå er trenden nedadgående. Elevene i 5. til 7. klasse har begynt å svare mer som elevene på ungdomsskolen, sier han.

- Er det noe spesielt med 2016?

- Nei, det er det vi ikke klarer å se at det er. Det er ingen spesifikk hendelse, og det er ikke noe innad i skolen som skjedde i 2016, så vi tror heller det er en konsekvens av utviklingen i samfunnet ellers. Yngre og yngre elever blir mer og mer eksponert for ytre faktorer, som gaming, sosiale medier og ikke minst kroppspress og kravet om å være vellykket, uten at de har den samme balasten til å takle det som eldre elever, sier Wendelborg i podkasten.

- Så 10-, 11- og 12-åringer blir presset til å bli tenåringer før de er klare?

- Jeg må understreke at dette er hypoteser, men dette kan være en forklaring, ja, sier Wendelborg i podkasten.

- Yngre og yngre elever blir mer og mer eksponert for ytre faktorer, som gaming, sosiale medier og ikke minst kroppspress og kravet om å være vellykket.

Christian Wendelborg

450 000 elever svarer
Elevundersøkelsen sendes ut til elever på 5. trinn i grunnskolen og helt opp til 3. klasse på videregående. Den er obligatorisk for 7., 10. og 1. klasse på videregående, men svares godt av alle. Hvert år svarer rundt 450 000 elever på Utdanningsdirektoratets spørsmål.

NTNU Samfunnsforskning har hatt ansvaret for analysen av svarene siden skoleåret 2010/2011.


Foto: Vegard Y. Smevoll

Prosjektleder