Kristin Trane

Kristin Trane er utdannet barnevernspedagog, har grunn- og mellomfag i kriminologi, samt hovedfag i sosialt arbeid fra NTNU. Hennes yrkeserfaring er i hovedsak fra barnevern, krisesenter og fra Senter mot incest og seksuelle overgrep i Sør- Trøndelag. Kristin har jobbet på NAPHA i sju år, med ulike prosjekter, som psykologer i kommunen, feedback informerte tjenester og ulikt skriftlig arbeid, som to av temaheftene våre.

Hun har for tiden har jeg 80 prosent permisjon fra min stilling på NAPHA, da hun jobber som stipendiat ved NKROP. Der studerer hun hvordan FACT modellen er innpasset som en del av det norske tjenestesystemet. På NAPHA gjør hun ulike oppgaver. I hovedsak handler dette om å bidra inn med relevante tema fra sitt Phd-løp.

Publikasjoner