Kristin Trane

Kristin er utdannet barnevernspedagog, har grunn- og mellomfag i kriminologi, samt hovedfag i sosialt arbeid fra NTNU. Hennes yrkeserfaring er i hovedsak fra barnevern, krisesenter og fra Senter mot incest og seksuelle overgrep i Sør- Trøndelag. Kristin har jobbet på NAPHA i sju år, med ulike prosjekter, som psykologer i kommunen, feedback informerte tjenester og ulikt skriftlig arbeid, som to av temaheftene våre.

Hun har for tiden har jeg 80 prosent permisjon fra min stilling på NAPHA, da hun jobber som stipendiat ved NKROP. Der studerer hun hvordan FACT modellen er innpasset som en del av det norske tjenestesystemet. På NAPHA gjør hun ulike oppgaver. I hovedsak handler dette om å bidra inn med relevante tema fra sitt Phd løp.

Har permisjon 80% og innehar således en 20% stilling fram til 30.09.2022.

Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.