Irmelin Slettemoen Helgesen

Irmelin Helgesen er samfunnsøkonom og ansatt som forsker 2 ved vår avdeling Senter for økonomisk forskning. Hun har en doktorgrad fra NTNU som omhandler fiskeriøkonomi med søkelys på optimal høstingsstrategi, fangstrettigheter og drivstofforbruk i fiskeflåten. Hun har siden jobbet med økonomiske konsekvenser av sykdomsutbrudd blant husdyr, og effektene av klimaforandringer for samisk reindrift. Hun startet i NTNU Samfunnsforskning i januar 2024.