Eva Lassemo

Eva Lassemo er seniorforsker ved Mangfold og inkludering. Hun har mastergrader i anvendt økonomi og i helsetjenesteforskning, begge fra University of Minnesota, USA, og en doktorgrad i samfunnsmedisin fra institutt for samfunnsmedisin, NTNU. Doktorgraden handler om alminnelige psykiske lidelser og uføretrygd. Lassemo har fra 2007 til 2024 jobbet som forsker og seniorforsker i SINTEF Helse. Tematisk har hennes forskning omfattet barnevern, seksuelle overgrep mot barn, kjønns- og likestillingsperspektiv, dekningen nasjonalt av helsesykepleiere, psykisk helse, minoritetsgrupper, fosterbarn og helseøkonomi, for å nevne noe. Lassemo er fortrinnsvis en kvantitativ forsker, med metoder som inkluderer registerstudier, befolkningsundersøkelser - også koblet med register, survey, kunnskapsoppsummering, men også intervju og tekstanalyse.