Anna-Laila Danielsen

Anna-Laila Danielsen er forskningsassistent ved Studio Apertura. Hun har en mastergrad i studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) fra NTNU, som handlet om tilpasningsstrategier for den samiske reindriften i møte med klimaendringene. Hun har jobbet som vitenskapelig assistent ved institutt for tverrfaglige kulturstudier, der hun jobbet i prosjektene iClimaBuilt, Green Deal ARV og ClicNord, som hennes masteroppgave også var en del av. En fellesnevner for prosjektene er å forstå hvordan mennesker, natur og teknologier påvirker hverandre, og hvordan mennesker forstår og tolker ulike kunnskaper knyttet til naturen og teknologiene i møte med klimaendringene og grønt skifte. Dette åpner opp for å kunne få en bedre forståelse for hvorfor temaer knyttet miljø, energi og klima kan føre til konflikter i samfunnet.