André Karlsen

André Karlsen er ansatt som stipendiat ved Studio Apertura. Han har jobbet med risiko- og sårbarhetsanalyser i offentlig forvaltningen av sivil beredskap, sikkerhetsloven og objektsikring, samt stabsmedarbeider for nasjonal krisehåndtering av pandemi i helseforvaltningen. Han har også tidligere jobbet som universitetslektor ved Universitetet i Tromsø på programmet Internasjonal Beredskap.

Doktorgradsprosjektet er planlagt å gå i dybden på vitenskaps- og verdikonflikter i produksjon av kunnskapsgrunnlag for beslutningstaking, risikososiologi som innramming av kriseforståelse og selve krisehåndteringen i pandemier.

Han er med i to prosjekter – CORNER og RISKY. CORNER handler om ny kunnskap om håndtering, kriseledelse og kommunikasjon i pandemien på den ene siden, og forståelsen og reaksjonene til individer og samfunn på den andre siden. RISKY handler om risikobegrepet og hvordan man forstår det i praksis når man innfører usikkerhet som en parameter for å måle risiko.

Publikasjoner