Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksVi skal ansette både forsker og PhD-stipendiat på barnevernsfeltet

Vi skal ansette både forsker og PhD-stipendiat på barnevernsfeltet



 

De som ansettes skal jobbe i NTNU Samfunnsforsknings avdeling Mangfold og inkludering. Søknadsfrist er 17. desember for begge stillingene. 

23.11.2021 00:00   |   Vegard Y. Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

​Vår avdeling Mangfold og inkludering forsker på spørsmål knyttet til personer i sårbare livssituasjoner og de samfunnsstrukturer, velferdsordninger og tjenester som jobber med personer i sårbare livssituasjoner, blant annet barn og unge i barnevernet og barneverntjenesten.

Forskning på barnevern er ett av hovedområdene på avdelingen, Mangfold og inkludering har en rekke forskningsprosjekter som omhandler ulike deler av barnevernets arbeid.

Aktiviteten på barnevernfeltet har økt mye de siste årene. Avdelingen har flere spennende forskningsprosjekter, og ønsker nå å inkludere flere kolleger:

Forsker
Mangfold og inkludering er på jakt etter en omgjengelig og dyktig forsker med fullført doktorgrad innen felt som er relevante for barnevern.

Til stillingen forutsettes det at den som tilsettes går inn i et postdoktor-stipend som vil være hovedaktiviteten de to første årene.

Postdoktorstipendet er tilknyttet Out of Home Care- prosjektet (OHC). Prosjektet er finansiert av NFR (Norges forskningsråd), og ledes av NTNU Samfunnsforskning, med samarbeidspartnere i blant annet Australia og England.

Målet med forskningsprosjektet er å fremskaffe ny kunnskap om hvilken policy, praksis og støtte som kan gi økt livskvalitet og bedre voksenliv for unge som har vært under barnevernets omsorg. Internasjonal forskning finner at de som har vært under barnevernets omsorg har dårligere voksenliv sammenlignet med de som ikke har vært i barnevernet, både når det gjelder utdanning, arbeid, inntekt, bolig og bosituasjon samt fysisk og psykisk helse.

Det er interessant at en finner disse forskjellene på tvers av land, som har ulik policy og ulike velferdskontekster.

Les mer om postdoktorstipendet, kvalifikasjonskrav, hva vi tilbyr og søk på stillingen her.

PhD-stipendiat
Mangfold og inkludering søker etter en stipendiat som interesserer seg for forskning på barnevern, og som gjennom arbeidet med en doktorgrad kan være med på å bygge avdelingens kompetanse og aktivitet på området.

Stillingen er midlertidig med varighet på fire år, hvor målet er å utdanne en person til å ta del i et aktivt oppdragsforskningsmiljø, med fast tilsetting.

25 % av arbeidstiden i løpet av de fire årene, er knyttet til deltakelse i pågående prosjekter i avdelingen. Eksempel på prosjekter vi jobber med er: Virkninger av hjelpetiltak, helsehjelp til barn og unge i barnevernet, overgang til voksenlivet for personer som har hatt barneverntiltak og følgeforskning av nyetablerte behandlingsinstitusjoner for barn og unge i barnevernet.

Den tematiske bredden i prosjektene gjør at stipendiaten vil kunne forme prosjektet sitt selv, innenfor rammen av de prosjektene som finnes og på tvers av prosjektene.

Stipendiaten som ansettes må oppfylle kravene til opptak på relevant PhD-program ved NTNU. Det forutsettes at stipendiaten i løpet av prøvetiden (6 måneder) søker, og blir tatt opp ved PhD-programmet ved NTNU.

Les mer om kvalifikasjonskrav, hva vi tilbyr og søk på stillingen her.

Nærmere opplysninger om begge stillingene kan fås ved å kontakte:

Forskningsleder barnevern Veronika Paulsen
Veronika Paulsen.jpg
E-post: veronika.paulsen@samforsk.no, telefon: 970 73 357

Forskningssjef Joakim Caspersen
Joakim Caspersen.jpg
E-post: joakim.caspersen@samforsk.no, telefon: 990 19 380

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning