Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksNTNU Samfunnsforskning er med på to nye rapporter om barnevernet

NTNU Samfunnsforskning er med på to nye rapporter om barnevernet 

​Barnevernsforsker Veronika Paulsen (bildet) er blant NTNU Samfunnsforskning-forskerne i en ny rapport om sosioøkonomisk ulikhet i barnevernet. Hun har også bidratt i en studie av akutt familieråd i den kommunale barnevernstjenestens arbeid med hastesaker.

22.11.2021 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

​I tille​gg til Paulsen, er også NTNU Samfunnsforsknings Gro Ulset og Mari Bore Øverland med på ​«​​Barnevern og sosioøkonomisk ulikhet - sammenhenger, forståelser og ansvar»

Det er NTNU Institutt for sosialt arbeid som har prosjektledelsen i rapporten.

Du kan lese hele her: 
Barnevern og sosioøkonomisk ulikhet.pdf

Forskerne i rapporten, som samler folk fra NTNU, SINTEF og NTNU Samfunnsforskning, hadde nylig en kronikk i Dagsavisen. Der peker de på at fire ganger så stor andel barn i familier med lav sosioøkonomisk status har hatt minst ett tiltak fra barnevernstjenesten, sammenlignet med barn i familier med høy sosioøkonomisk status. 

Sosioøkonomi handler om både sosiale og økonomiske forhold. Forskerne skriver i kronikken at barnevernet trenger et sosialt retningsskifte. 

Hele kronikken, «​​Hva barnevernet kan være», kan leses her.

Veronika Paulsen er også medforfatter av «Familieråd når det haster - En studie av akutt familieråd i den kommunale barnevernstjenestens arbeid med hastesaker». Rapporten er hovedrapport fra prosjektet Familieråd når det haster med å finne en løsning. ​

«I mange tilfeller opplever barn, ungdom og foreldre akuttplasseringer i barnevernet som svært traumatiske. Likevel har barneverntjenesten rett og plikt til å gripe inn når barn eller ungdom befinner seg i en utsatt situasjon og trenger umiddelbar hjelp»​​​, skriver forskerne i sammendraget.

Målsettingen i rapporten har vært å skaffe kunnskap om hvorvidt bruk av familieråd i akuttsaker bidrar til å styrke relasjoner i og rundt familiene og på hvilken måte, og om det bidrar til kontinuitet i barn og ungdoms relasjoner.

De har også skaffet kunnskap om hvordan barn og foreldre medvirker i akutt familieråd og belyst hvilke forutsetninger som må være til stede for å ta i bruk familieråd i akuttsaker.

Du kan bla igjennom og lese hele rapporten her: 

Familieråd når det haster.pdf

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning