Vekst - Ivaretakelse - Trivsel. Evaluering av VIT - et hjelpetiltak i barneverntjenesten i Ålesund kommune

Publiseringsår
2008
ISBN
978-82-91927-10-7
​Rapporten omhandler evalueringen av VIT. Resultater fra spørreskjema og intervjuer formidles. Til slutt i rapporten kommer vi med noen anbefalinger knyttet til veiledningen, foreldrenes rolle, barnets rolle, involvering av privat nettverk, oppfølging etter avsluttet tiltak og vedlikehold av kunnskap.