Utsatte barn og unge blir stemplet

Publiseringsår
2009
​Kronikk i Adresseavisen 05.06.09. Tar opp begrepsbruk og stempling av barn som er i barneverninstitusjon som "verstinger".