Ungdomsidrett - Mellom barne- og voksenidrett

Publiseringsår
2014
ISBN
978-82-7570-360-4
​Denne undersøkelsen fokuserer på unge voksnes idrettsdeltakelse. Det er gjennomført to ulike datainnsamlinger, som presenteres i hver sin del av denne rapporten. I første del presenteres forskning som undersøker sammenhengen mellom idrettsdeltakelse i barne- og ungdomsårene og senere i voksen alder. I del 2 presenteres resultat fra en spørreundersøkelse blant unge voksne idrettsutøvere. Utøverne ble spurt om sin tidligere og nåværende idrettsdeltakelse, hvorfor de deltar og hva de mener er viktigst for å skape en best mulig ungdomsidrett.