Ungdoms fritid ved opphold i barneverninstitusjon

Publiseringsår
2009
ISBN
978-82-91927-12-1
​Rapporten omhandler ungdoms fritid ved opphold i barneverninstitusjon i Midt-Norge. Hovedhensikten med fritidsprosjektet har vært å kartlegge beboeres fritidsbruk ved opphold i institusjon. I tillegg har målsettingene vært å få kunnskap om hvilke faktorer som påvirker fritiden til beboerne, å belyse beboernes muligheter til medvirkning og selvbestemmelse i forbindelse med fritid, samt å belyse institusjonenes fokus på fritid og mestring.