Ung og voksen i Selbu : En studie av skole, oppvekst og fysisk aktivitet blant ungdom i Selbu

Bidragsytere
Publiseringsår
2016
ISBN
978-82-7570-448-9
​«Ung Voksen i Selbu» (UVIS) er et kombinert utviklings- og forskningsprosjekt, hvor det fokuseres på de unges opplevelser og betingelser. Datainnsamlingen startet høsten 2014 blant elevene på Selbu videregående skole. Prosjektet skal gi økt forståelse for elevenes opplevelse av skole, fritid og framtid, og derigjennom få et grunnlag for å forbedre de unges oppvekstbetingelser.