Ung og voksen i Selbu 2016 : En studie av skole, oppvekst og fysisk aktivitet blant ungdom i Selbu

Bidragsytere
Publiseringsår
2016
ISBN
978-82-7570-502-8
«Ung Voksen i Selbu» (UVIS) er et kombinert utviklings- og forskningsprosjekt, hvor det fokuseres på de unges opplevelser og betingelser. Prosjektet ble startet høsten 2014, og skal gi økt forståelse for hvordan elevene ved Selbu videregående skole opplever skole, fritid og framtid. ​​​