Ung og voksen i Selbu, 2014-2018 : En studie av skole, oppvekst og fysisk aktivitet blant elever ved Selbu videregående skole

Bidragsytere
Publiseringsår
2019
ISBN
978-82-7570-586-8
​«Ung Voksen i Selbu» (UVIS) er et kombinert utviklings- og forskningsprosjekt, hvor det fokuseres på de unges opplevelser og betingelser. Fra høsten 2014 har det vært årlige datainnsamlinger blant elevene på Selbu videregående skole. Prosjektet skal gi økt forståelse for elevenes opplevelse av skole, fritid og framtid. Prosjektet er initiert av Selbu videregående skole, for å få et bedre grunnlag til å forstå elevenes. Datainnsamlingene gir grunnlag for å evaluere hvordan tiltakene som iverksettes virker. Undersøkelsen er derfor et verktøy for å forbedre ungdommenes situasjon ved skolen. ​