Tvang i barneverninstitusjoner - ungdommenes perspektiver

Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-91927-17-6
​Rapporten presenterer resultater fra prosjektet “Tvang i barneverninstitusjoner – ungdommenes perspektiver”, hvor vi har intervjuet elleve ungdommer mellom 16 og 17 år, som bor i tre ulike barneverninstitusjoner, om deres forståelse av tvang og deres oppfatninger og opplevelser knyttet til bruk av tvang i barneverninstitusjoner. Det er en overordnet målsetning at den kunnskap som studien har frembrakt skal bidra til større bevissthet hos ansatte i barnevernet og i barneverninstitusjoner om beboeres oppfatning av situasjonell tvangsbruk, inklusive spørsmål om integritet, og at dette kan bidra til å utvikle god praksis på området, også der tvangsbruk er påkrevet. Undersøkelsen viser at ungdommene har god forståelse av hva tvang er/kan innebære, samt hva som regnes som tvangstiltak ved opphold i barneverninstitusjon. De fleste har imidlertid ikke oversikt over hvilke tvangstiltak institusjonene kan anvende overfor hvem. Ungdommene mener at tvang kan være nødvendig i enkelte situasjoner for å trygge beboerne og omgivelsene, men samtidig sier de at tvang medfører utrygghet og at tvang avler tvang. En del tvangstiltak beskrives som skremmende og krenkende.