Tvang i barneverninstitusjoner

Bidragsytere
Publiseringsår
2011
Tvangsbruk overfor barn og unge som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme, og hvor ansatte i barneverninstitusjoner utøver den daglige omsorgen på vegne av det enkelte barns foreldre eller på vegne av barnevernet, er et etisk vanskelig tema.