"Trondheimsmodellen for studentidrett" : Evalueringsrapport

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-7570-289-8
​Denne rapporten er et grunnlagsdokument for styringsgruppen for evaluering av ”Trondheimsmodellen for studentidrett”. Resultatene er basert på analyse av dokumenter knyttet til Trondheimsmodellen, og analyse av partenes hjemmesider. Det er intervjuet 16 personer med sterk tilknytning til Trondheimsmodellen. Det er ikke fokusert på brukerne av treningstilbudene. I rapporten beskrives Trondheimmodellen, og hvordan aktørene opplever modellen. Det legges også stor vekt på å beskrive utfordringer i Trondheimmodellen. Utfordringene er knyttet til at stadig flere studenter ønsker å trene, og flertallet ønsker ikke-idrettslige treningstilbud. Trondheimsmodellen står overfor stor økonomiske utfordringer. Det er store utfordringer knyttet til å ta vare på en sterk og viktig studentidrettstradisjon i Trondheim, samtidig som en tilrettelegger for en ”ny” treningskultur. Dette gir utfordringer i forhold til styringsstrukturen i organiseringen av idretts- og treningstilbudet for studentene. Foreløpig er det kun NTNU av utdanningsinstitusjonene som yter fristasjonsbidrag til modellen. Dette gir økonomiske og organisatoriske utfordringer for en helhetlig Trondheimsmodell for studentidrett.